14 Ekim 2011 Cuma

Gizemli Tarih: 14 p Tanrıların Evi "Panteon"

Panteon, henüz semavi dinlerin ortada olmadığı bir Avrasya coğrafyasında Roma'lılar tarafından inanılan tüm tanrılar için yapılmış olan tapınaklara verilen isimdir.

Hristiyanlık Roma coğrafyasına yayıldıktan sonra zaman içinde pek çoğu kiliseye dönüştürülmüştür veya yıkılıp temelleri üzerine kiliseler inşa edilmiştir. Bunlardan biri Paris'te Jüpiter Tapınağı üzerine inşa edilen Notre Dame Katedrali'dir.

Panteonlardan zamanımıza kadar en az değişimle ulaşılabileni Roma Panteonu'dur. Rönesans'ın ünlü ressamlarından Raphael'in mezarı da buradadır.  Roma Panteon'u yapımının üzerinden 2000 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen takviyesiz durabilen en eski ve büyük beton kubbeye sahiptir. Kubbenin tam tepesinde güneş ışığının içeri girebilmesi için tasarlanmış bir oculus (göz)  bulunur. Gözün yerden yüksekliği ile kubbenin iç çapının ölçüleri birbirine eşittir: 43.3metre. Eski Mısır'da ölen firavunları diğer evrenlere taşımak için kullanılan güneş gemileri ile aynı boyda. Kubbenin içinde beş sırada yirmisekizer adet içerlek kare bulunmaktadır. Göze en yakın olan sıra hariç, her bir içerlek kare kendi içinde içiçe duran dört kare daha barındırır. Yapıldığı dönemde bu karelerin bazılarının içinde takım yıldızları simgeleyen objelerin olduğu düşünülmektedir. 
  
Panteon, Paris'teki Sainte-Geneviève kilisesinde olduğu gibi ihtilalciler tarafından kiliselerden seküler yapılara ve anıt mezarlara dönüştürülen yerler için de kullanılmıştır: "Paris Panteonu"  içinde  ilk defa deneysel olarak Dünya'nın kendi ekseni çevresinde döndüğünü kanıtlayan sarkaç düzeneği ile ünlüdür. Umberto Eco'nun ünlü romanına konu olan ve adını Fransız fizikçi Léon Foucault'dan alan  Foucault Sarkacı 1851 yılında Paris Panteon'unun kubbenin ortasına 67 metrelik çelik telle, 28 kg ağırlığında bir demir topla asılmıştır. Yukarıdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere sarkaç hala aynı yerde asılı bulunmaktadır. Seyircileri arasında arka plandaki heykeller arasında duran kutsal kadını görebilirsiniz. Orada bir de bronz kedi heykeli göreceksiniz. Bunun anlamına ileride yapacağımız yolculuklarda değineceğim. Panteon nekropolisi içinde Volter, Victor Hugo, Jean Jacques Rousseau, Emile Zola'nın kabirleri de bulunmaktadır. Güncel Panteona en önemli örnek Birleşik Devletler Capitol Binası'dır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder