25 Ağustos 2014 Pazartesi

Gizemli tarih 17 ~ Din ve Bilimin Çatışması

16. yüzyılda  Copernicus, Güneş merkezli evren modelini geliştirmişti. Copernicus, Galileo'nun doğumundan 21 yıl önce ölmüştü. Galileo dünyanın güneşin etrafında bir yörüngede döndüğü yönündeki Copernicus kuramını destekliyordu ve bu kilisenin büyük tepkisini çekmişti. Kilise bu teorinin Kutsal Kitap'ta Yeşu'nun Güneş'e hareket etmeme emri vermesine ters düştüğünü düşünüyordu. Galileo Roma'da Engizisyon mahkemesi önünde sorguya çekildi ve  Galileo'nun teorisinin asılsız ve dine aykırı olduğu kararını verdi. 1616 yılında Galileo'nun bu kuramları desteklemesi ve öğretmesi kilise tarafından yasaklandı. Galileo idama gönderilirken kuramını inkar etmesi sonucu kendini ölümden kurtardı.  1632  yılında "Dünyanın İki Esas Sistemi Üzerine Diyaloglar" eserini bastırdı. Kitap Copernicus'un teorisini destekleyen ve karşı çıkan iki adamın tartışması üzerineydi. Galileo tekrar gözaltına alınıp  ömür boyu hapse mahkum edilmiş sonrasında cezası ev hapsine çevrilmiş ve kendi kuramına karşı çıkmaya zorlanmıştır.

Tarihte dogmatik din ile bilimin çatışmasının sembolü haline gelmiş olan  Galileo Galilei'nin mezarı Floransa'da Santa Croce kilisesinde yer almaktadır. Her ne kadar kilise 1642 yılında ölen Galileo'yu kiliseye gömmeyi reddetmiş ve daha sonra isimsiz bir mezara defnetmişse de 1737 yılında kemikleri bu günkü alana taşınmış ve günümüzde şanlı hristiyan medeniyetinin! bir parçası olarak sergilenmektedir. Oysa gerçek görünenden çok farklıdır.  Dönemin pek çok bilim adamı gibi yaşamı kilise ile ölümcül mücadele halinde geçen Galileo'nun mezarı kilise içinde bulunmakla birlikte mezarın mermer yapısı hristiyan sembolizmine ait hiç bir unsur barındırmamaktadır. Anıt mezar da yer alan ve astronomi ve geometriyi simgeleyen  iki kadın tarafından çevrelenen ahit sandığı üzerinde güneş sistemini sembolize eden kupa ve üzerinde Galileo'nun heykeli  bulunmaktadır. En tepede üç basamaklı merdiven yer almaktadır, merdivenin her bir basamağı aşamalı gelişmenin, insanın  aklını kullanarak bilgizsizlikten kurtulmasının simgesi olarak kabul edilebilir.    

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder